tamvoc.com

Góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Đăng ngày 30-07-2012 trong chuyên mục Chính sách

Góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Dự hội nghị có các đồng chí: nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.các đồng chí Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; các đồng chí uỷ viên và nguyên uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Thành uỷ; nguyên thành uỷ viên; nguyên giám đốc các sở ngành Thành phố, nguyên bí thư quận uỷ, huyện uỷ và tương đương.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ trình bày những nội dung cơ bản Kế hoạch số 28 ngày 2-4-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Hướng dẫn số 02 ngày 24-4-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về mục đích, yêu cầu, nội dung góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh lần này, theo yêu cầu đề ra.

Có 3 nội dung được kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ, gồm:

1 - Kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái.

2 - Kiểm điểm về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, quản lý, sự phát triển của ngành, địa phương.

3 - Kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị.

Theo Kế hoạch và yêu cầu: Khi kiểm điểm cần phân tích sâu, làm rõ tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm, cục bộ; cần kiểm tra, giám sát thiếu hình thức, biện pháp ngăn chặn, răn đe, xử lý đối với các sai phạm của tổ chức và cá nhân; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm. Đối với cá nhân, kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; kiểm điểm thực hiện về những điều đảng viên không được làm. Đối với cá nhân là cấp uỷ viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngoài các nội dung trên cần liên hệ, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể thảo luận và quyết định các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện quy chế làm việc; cần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân về những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và phương hướng biện pháp để khắc phục… của từng cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ.

Văn bản góp ý sẽ được gửi trực tiếp về BTV Thành uỷ trước ngày 10-8. Trong đó, văn bản góp ý với tập thể BTV Thành uỷ sẽ gửi về Chánh Văn phòng Thành uỷ; văn bản góp ý kiến đối với cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV Thành uỷ sẽ gửi trực tiếp về đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ.

Tin và ảnh: Phạm Hà Tĩnh

[if !IE]>>

Chuyện được hóng nhiều nhất trong ngày

Hóng chuyện liên quan

Hưởng ứng dự án LietSi.com - Dự án số hóa toàn bộ các Nghĩa trang liệt sĩ và xây dựng Ngân hàng DNA phục vụ tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vô danh

Nạp nội dung liên quan tới tin mà bạn đang xem...
ĐÓNG